Koupaliště Vápenka postavil  v roce 1933 v Horním Růžodolu řezník Franz Richter. Kde se vzal onen zvláštní název? Nedaleko plovárny stávala, na pozemcích mezi dnešní Ještědskou ulicí a budovou starých pekáren v ulici Křižíkově, vápenka se dvěma pecemi.
V sousedství Michlerovy vápenky při Ještědské ulici postavil řezník a hostinský Franz Richter koupaliště, které otevřel 21. 5. 1933.
Voda do něj byla přiváděna potrubím z Janovodolského potoka.
Po válce zde bylo sídlo Libereckého plaveckého klubu.
V letech 1972 – 73 bylo koupaliště přestavěno a napájí se z libereckého vodovodu.

Koupaliště Vápenka je pravděpodobně nejstarším betonovým koupalištěm v tehdejším Československu.Letos oslaví 85 let . Nyní jeho majitelé se snaží udržet toto koupaliště přístupné veřejnosti v sezoně od června do září .
Podívejte se sami a usuďte jak vypadá toto koupaliště dnes.